1. Aangeboren hartafwijkingen oftewel congenital heart disease: Ongeveer 1 op de 100 pasgeborenen heeft een aangeboren hartafwijking waarvan gelukkig maar een deel behandeling nodig heeft.
 2. Verworven hartafwijkingen op kinderleeftijd in Suriname, een greep uit de meest voorkomende:
 3. Ritmestoornissen variërend van af en toe een extra onschuldige extra hartslag tot erfelijke ritmestoornissen waarvoor chronische behandeling nodig kan zijn.

Na verwijzing door de huisarts, vanwege bijvoorbeeld een hartgeruis zal er een afspraak worden gemaakt op de poli kindercardiologie. Als er sprake is van spoed zal de verwijzende arts bellen met de kindercardioloog en zal het kind zo snel als mogelijk gezien worden.

Het kindercardiologisch consult bestaat uit het volgende:

 1. Intake bij de verpleging, registratie van gewicht, lengte, bloeddruk, SpO2 en afname van een hartfilmpje (ECG).
 2. Anamnese en lichamelijk onderzoek bij de kindercardioloog.
 3. Zo nodig wordt er direct een echo gemaakt van het hart.
 4. De bevindingen worden met de ouders/verzorgers en kind besproken en eventuele therapie wordt ingezet en uitgelegd. Vervolgafspraken worden gemaakt.
 5. Soms is er (vervolgafspraak) meer onderzoek nodig, zoals:
  1. Holter: dat is een langdurige registratie van het hartritme, meestal in de thuissituatie. Alles over Holteronderzoek | Hartstichting
  2. Inspanningstest: Alles over de inspanningstest (fietstest) | Hartstichting
  3. CT-ANGIO: onder begeleiding wordt er een CT scan van het hart en de grote bloedvaten gemaakt voor het afbeelden van structuren die onvoldoende goed te beoordelen zijn met echo onderzoek.
  4. Hartkatheterisatie: hierbij wordt onder narcose meestal via de lies katheters ingebracht voor contrast onderzoek en metingen in hart en bloedvaten.