Afgelopen weken hebben we als vakgroep de eerste apparatuur in ontvangst kunnen nemen. Door gulle donaties vanuit Suriname en andere landen hebben we de aankopen kunnen bekostigen.

Dit zijn de eerste zendingen van hoognodige apparatuur. Hopelijk volgen er nog velen!

Grantangi!