Wellicht hebt u reeds vernomen van de noodkreet van de Surinaamse kinderartsen over onze allerkleinste pasgeborenen die onnodig zijn komen te overlijden en die we nog steeds dreigen te verliezen.

Om deze kinderen in leven te houden hebben we allerlei middelen nodig: medicijnen om de longen beter te helpen uitrijpen, speciale voeding die via een infuus gegeven wordt, couveuses, maar ook apparatuur om ze te beademen omdat ze dat zelf nog onvoldoende kunnen.

Met uw bijdrage kunnen wij deze middelen aanschaffen en op die manier de levens van onze allerkleinsten redden. Helpt u mee?!