Inleiding

Er is vele malen aangegeven aan de huidige en voorgaande regeringen dat de gezondheidszorg in Suriname op instorten staat, vanwege de enorme tekorten op diverse vlakken. Ook de Vakgroep Kindergeneeskunde heeft meerdere malen aan de bel getrokken bij het ministerie van Volksgezondheid, om te trachten verbetering te krijgen in de precaire omstandigheden waaronder de kinderartsen zorg moeten verlenen. Helaas merken wij dat er geen verandering is gekomen in de situatie en zijn wij nu op het punt beland waarbij er geen adequate pediatrische zorg, met name Intensive Care zorg van zowel pasgeborenen als oudere kinderen, geleverd kan worden in Suriname.

Verklaring

In de afgelopen jaren is de kindergeneeskundige zorg in Suriname, mede door het oprichten van een Neonatale Intensive Care Unit (NICU) level III en Pediatric Intensive Care Unit (PICU) in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo en NICU level II / High Care (HC) in de perifere ziekenhuizen (Diakonessenhuis en Sint Vincentius Ziekenhuis), kwalitatief enorm verbeterd. Wij zijn in staat geweest hoogwaardige IC zorg te bieden volgens internationale standaarden aan de meest kwetsbare groep binnen onze samenleving.

Echter is de continuering van deze zorg nu al enige maanden ernstig in gevaar door het tekort aan voldoende gespecialiseerd verpleegkundig personeel en het tekort aan essentiële medicijnen, middelen en apparatuur.

Het desastreuze gevolg hiervan is dat:

  1. de NICU level III in het Academisch Pediatrisch Centrum Suriname (APCS) genoodzaakt is om NICU bedden te sluiten. Dit heeft als gevolg dat te vroeg geboren baby’s, vooral die geboren bij een zwangerschapsduur tussen 27 en 30 weken, en hele zieke voldragen pasgeborenen in Suriname thans komen te overlijden. Dit is voor de ouders hartverscheurend en voor ons als kinderartsen zeer deprimerend en een onacceptabel dieptepunt!!!
  2. de overige 2 ziekenhuizen eveneens genoodzaakt zijn om hun IC level II c.q.HC bedden te sluiten.

Dit heeft als gevolg dat momenteel hoogwaardige zorg voor het zieke kind, met name de zieke pasgeborene, ondanks heel wat improvisatie onzerzijds, haast onmogelijk is geworden. Als kinderartsen van Suriname hebben wij de verantwoordelijkheid om kwalitatief de beste zorg te leveren aan onze patiënten, echter zijn wij nu daartoe niet meer in staat. Wij zijn teneinde raad en wensen daarom de Surinaamse gemeenschap te informeren dat de zorg van onze allerkleinsten niet meer gegarandeerd is.

Wij hopen dat er nu eindelijk oor is voor onze noodkreet.

Namens de Vakgroep Kindergeneeskunde in Suriname.